Archiv článků

14.07.2021 14:17

Odstávka teplé vody proběhne od 26. 7. do 30. 7. 2021

Informace pro uživatele bytů o stavebních pracích   Představenstvo BD Katovická uzavřelo smlouvu na výměnu ležatého potrubí teplé užitkové vody s firmou Dodavatel úspor s.r.o. Práce budou probíhat v technickém podlaží od 1. 7. 2021 směrem od vchodu 402 do 412.   Přepojení...

—————

11.07.2021 11:13

Úprava Stanov BD dle novely č.90/2012 s účinností od 1.1.2021.

Úprava Stanov BD dle novely č.90/2012 s účinností od 1.1.2021.   Úprava stanov se bude projednávat na členské schůzi v září 2021.  Stanovy jsou též k nahlédnutí v kanceláři správce Katovická 407/12 (vchod z terasy). Jakékoli připomínky nebo náměty na doplnění stanov představenstvo...

—————

01.07.2021 11:59

Smlouva a práce na výměně ležatého potrubí teplé užitkové vody

Informace pro uživatele bytů o stavebních pracích   Představenstvo BD Katovická uzavřelo smlouvu na výměnu ležatého potrubí teplé užitkové vody s firmou Dodavatel úspor s.r.o.   Práce budou probíhat v technickém podlaží od 1. 7. 2021 směrem od vchodu 402 do...

—————

28.05.2021 13:45

Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2020

Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2020   Vážení členové družstva a vlastníci bytů, v souladu s platnými předpisy bude vyúčtování předáváno proti podpisu člena nebo vlastníka bytu. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, lze udělit plnou moc (neověřenou) – bez PM nebude...

—————

03.03.2021 09:25

Poptávkové řízení na provedení výměny ležatého potrubí teplé vody a cirkulace

      Představenstvo bytové družstva Katovická z důvodů velkého množství havárií na vodovodních potrubí se rozhodlo vypsat Poptávkové řízení na provedení výměny ležatého potrubí teplé vody a cirkulace v objektu Katovická 402-412 a Poptávkové řízení na provedení výměny...

—————

25.01.2021 13:13

Očkování proti Covid-19

—————

25.01.2021 13:10

Připojení k internetu přes optickou síť GPON, nově v našem domě.

Vážená klientko, vážený kliente,  dovolte nám, abychom Vás touto formou poskytli několik podstatných  informací ohledně Vašeho připojení.  Právě ve vašem domě došlo k přepojení na nejnovější optickou technologii  pro provoz internetu, televize a hlasových služeb. Jedná se o...

—————

25.01.2021 13:09

Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská - update 10

  Rozhodnutí o umístění stavby   "Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská" Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13   dokumenty jsou postupně přidávány, jsou dostupné v neveřejných dokumentech v sekci Pro registrované   r o z h o d n u t í o u m í s t...

—————

08.12.2020 12:15

Výsledky hlasování per rollam ve Společenství vlastníků Katovická 402 – 412

Výsledky hlasování per rollam ve Společenství vlastníků Katovická 402 – 412     výsledky hlasování per rollam jsou ke stažení zde: Pro registrované/Dokumenty SVJ      

—————

08.12.2020 10:55

Vyjádření Ing. Růžičky k OC Odra

Vyjádření Ing. Růžičky k OC Odra   Příspěvek na vystoupení členské schůzi k bodu: Schválení podmínek pro udělení souhlasu a pro společný postup při rekonstrukci OC ODRA.     Vážení družstevníci budu se Vám snažit  jasně a konkrétně vysvětlit, proč ... vyjádření je...

—————