BD svolává členskou schůzi 4.11. od 19:00

10.10.2013 22:42

P O Z V Á N K A

 

Na členskou schůzi Bytového družstva Katovická,

se sídlem Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice

 

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává členskou schůzi Bytového družstva Katovická, která se koná dne 4. listopadu 2013, od 19:00 hodin, v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8.

 

Návrh programu členské schůze:

 

1. Zahájení a schválení programu

2. Prohlášení vlastníka bytového domu

3. Různé (např. informace o povinných revizích apod.)

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před zahájením členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčující totožnost.

 

V případě zastupování se zástupce družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčující jeho totožnost a plnou mocí. Vzor plné moci je k dispozici v kanceláři Bytového družstva Katovická, v kanceláři firmy ELZA systém s.r.o. a také na webu.

Bližší informace na web stránkách: https://www.katovicka.cz/.

 

Žádáme Vás o účast. Pokud se nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc např. některým ze sousedů, o kterých víte, že se schůze zúčastní. Pronájem sálu v Salesiánském divadle se hradí ve výši 1100,- Kč za hodinu. V případě nedostatečného počtu členů družstva se bude náhradní členská schůze konat 21. 11. 2013.

 

Konzultace k bodu „Prohlášení vlastníka“ se budou konat ve dnech 16. 10. a 22. 10. 2013 v kanceláři družstva, a to vždy od 18:00 – do 20:00 hodin. Vaše dotazy s uvedenou problematikou můžete konzultovat s JUDr. Evou Ptáčkovou a JUDr. Olgou Uhrovou.

 

Přílohy:

prohlášení vlastníka_final verze.pdf

plná moc_schůze 4_11_2013.doc

 

V Praze dne 8. 10. 2013

Soňa Teplá

předsedkyně představenstva

 

 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY PROSÍME S SEBOU!!

 

 

—————

Zpět