BD svolává členskou schůzi bytového družstva - 28. 5. 2019, od 19:00 hodin

30.04.2019 09:45

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 
IČ 289 97 221
 
se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8
Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8
Praha 8 – Bohnice, 181 00
 
svolává členskou schůzi bytového družstva,
která se koná dne 28. 5. 2019, od 19:00 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
Velký sál
 

    Návrh programu:

 
  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2018, účetní závěrka, schválení zisku účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení případného zisku
  5. Průběžné hodnocení akce: oprava jižního průčelí bytového domu Katovická č.p. 402 – 412
  6. Instalace kamerového systému do všech vchodů a průchozích pater, a to vzhledem k narůstajícímu vandalismu
  7. Návrh investičních akcí pro rok 2019
  8. Informace o dodávkách tepla a jednání s Pražskou teplárenskou
  9. Různé (dotazy k probíhajícímu územnímu řízení pro rekonstrukci BC Odra, další podněty a návrhy
  10. členů družstva)
 
Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na
základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému
ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní. Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na
konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na
webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským
průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.
Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu!
 
Dokumenty:
 
 
 
 
za představenstvo družstva
předsedkyně Soňa Teplá

—————

Zpět