Bytové družstvo Katovická svolává členskou schůzi bytového družstva

13.05.2024 15:51

Bytové družstvo Katovická

IČ 289 97 221
se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8
Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8
Praha 8 – Bohnice, 181 00
 
svolává členskou schůzi bytového družstva,
která se koná dne 28.května 2024, od 19:00 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
Velký sál
 
Návrh programu:
  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku
  5. Aktualizace schválených investičních akcí na rok 2024-2025
  6. Schválení investice na výměnu ZTI kanalizace-odpadního potrubí a informace ke stavu vzduchotechniky
  7. Vypořádací podíl pí S. Makiese 
  8. Užívání výtahu pro byty v 1. patře (rozúčtování nákladů)
  9. Různé (informace: o zřízení kolárny, instalaci klíčů k popelnicím, rekonstrukci bytu 407/26)
 
Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůze
na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.
 
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému
ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní. Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování
na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci
je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže
občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.
 
Pozor, všichni ze svých peněz hradíme náklady za pronájem sálu!!!
 
 
za představenstvo družstva
předsedkyně Soňa Teplá
 
V Praze dne 7. května 2024
Přílohy:
 
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100
IČ: 289 97 221
e-mail:info@katovicka.cz www.katovicka.cz

—————

Zpět