Bytového družstva Katovická podepsalo smlouvu o refinancování úvěru

28.05.2013 11:14

INFORMACE PRO ČLENY, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA SPLÁCENÍ ÚVĚRU

 

Dne 23. 5. 2013 byla představenstvem Bytového družstva Katovická podepsána smlouva o refinancování úvěru s Českou spořitelnou, a.s.. Výše úrokové sazby na další období je sjednána 1,98% p.a., při fixaci na 5 let (veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách Bytového družstva Katovická každý sudý týden ve čtvrtek mezi 18-19 hodin).

 

Splátkový kalendář pro družstvo na další období bude bankou vystaven do 10ti dnů od podpisu smlouvy. Teprve poté může správce objektu ELZA systém, s.r.o. vypočítat novou výši splátky připadající na jednotlivé byty, které se na úvěru podílejí. Nová výše splátky bude oznámena těm, kterých se to týká v průběhu června 2013 vhozením nového předpisu do domovních schránek. Následně počínaje červencem 2013 se změna projeví v předpisech SIPO, tedy červnová splátka bude ještě v původní výši.

 

Vzhledem k uvedenému shora není technicky možné nižší splátku předepsat do předpisu SIPO již v měsíci červnu 2013. Vzniklý přeplatek ve výši rozdílu mezi původní a novou výší splátky za měsíc červen 2013 bude jednotlivým členům vrácen poukázáním na bankovní účty, a to nejpozději do 30. 9. 2013.

 

 

V Praze dne 24. 5. 2013

—————

Zpět