dne 27.11.2014 proběhne losování zájemců o SVJ

19.11.2014 12:06

    Vážení družstevníci,

dne 27.11.2014 proběhne losování zájemců o SVJ na vklad do katastrálního úřadu.

Losování proběhne od 18:00 hodin v kanceláři Bytového družstva Katovická 409/8 za přítomnosti členů kontrolní komise.

 

 

Tři různí vlastníci (družstvo je jeden ze tří vlastníků) mohou SVJ založit, neboť dle § 1198 odst.2 se do veřejného seznamu nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků.

 

  

 

představenstvo bytového družstva

V Praze dne 16.11.2014

—————

Zpět