Formality

07.10.2008 17:39

Vážení sousedé,

i přes velký předstih před plánovaným termínem privatizace, bych rád upozornil na "drobné" formality spojené s privatizací, a to platný občanský průkaz, nájemní smlouvu a evideční list, který je její nedílnou součástí.

—————

Zpět