Harmonogram převodu bytů do osobního vlastnictví v roce 2014

13.06.2014 08:51

Harmonogram převodu bytů do osobního vlastnictví v roce 2014

 

Člen družstva, který má uhrazenu celou kupní cenu připadající na jeho byt a nemá žádné dluhy na nájemném ani na službách může požádat

 

  • do konce srpna 2014 o převod bytu do osobního vlastnictví (nebo do společného jmění manželů). Formulář žádosti je na www.katovicka.cz nebo v kanceláři správce Elza systém s.r.o.. Žádost lze podat i osobním dopisem. Podepsanou žádost (obyčejně, není nutno ověřovat podpis) podává člen do kanceláře správce ELZA SYSTÉMY, s.r.o. v Katovické 407 (vchod z terasy),
  • v průběhu měsíce září potvrdí správce, že kupní cena byla uhrazena a žadatel nemá vůči družstvu žádné dluhy,
  • během měsíců říjen – listopad dojde k vyhotovení smluv o převodu bytu do vlastnictví a družstvo zajistí ověření podpisu žadatele - člena (nebo společných členů). Je možné i členovi zpracovanou  smlouvu předat s tím, že se podpis zajistí sám,
  • koncem listopadu – až začátkem prosince budou losem vybráni tři žadatelé, jejichž smlouvy budou vloženy do katastru nemovitostí a oni budou zapsáni jako vlastnictví jednotek.
  • Do konce roku 2014 přijmou tito tři vlastníci (ti zapsaní do katastru) a Bytové družstvo Katovická za účasti notáře Stanovy Společenství vlastníků. Předsedou výboru bude Bytové družstvo Katovická a to do doby než jeho spoluvlastnický podíl klesne pod polovinu.
  • V lednu 2015 po zápisu Společenství vlastníků jednotek Katovická 402 – 412 do veřejného rejstříku budou dány na katastr všechny ostatní podepsané smlouvy.

Předpokládáme, že od ledna 2015 bude již existovat Společenství vlastníků jednotek domů 402 – 412 a jedním ze členů tohoto společenství bude i Bytové družstvo Katovická.

Předpokládané náklady na bytovou jednotku 1 000,- vklad do katastru nemovitostí, 500,- ostatní náklady včetně ověření podpisů.

  • Ti, co nepodají žádost o převod bytu do vlastnictví do konce srpna 2014 z jakéhokoli důvodu, podají žádost v lednu 2015, po té co potvrdí správce, že kupní cena byla uhrazena a žadatel nemá vůči družstvu žádné dluhy, budou sepsány smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena a budou vloženy na katastr.

 

  • Pro další období bude platit zásada, že žádosti lze podat vždy v prvním měsíci pololetí ( tj. leden a červenec).

 

V Praze dne 12. června 2014

 

příloha: převod do vlastnictví.docx (13,6 kB)

Soňa  T e p l á

předseda představenstva

 

—————

Zpět