Je v našem společném zájmu, abychom měli pěkné okolí našeho bytového komplexu ...

25.06.2015 15:49

Vážení nájemníci – členové družstva,

 
 
je v našem společném zájmu, abychom měli pěkné okolí našeho bytového komplexu, včetně terasy ze strany Lodžské ulice.
 
V zájmu zlepšení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a vzhledu terasy je nutné dodržovat některé zásady pro zajištění pořádku a čistoty, a to především:
 
- neodkládat odpadky a odpady mimo vyhrazená místa
- neznečišťovat terasu např. výkaly psů a jiných zvířat
- nekrmit holuby
- nevyhazovat z oken zbytky cigaret či jiné smetí
- apod.
 
Úklid znečištěné terasy poté musíme zajistit na své respekt. náklady našeho bytového družstva.
 
 
představenstvo bytového družstva
 
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00
zaps. v OR vedeném MS v Praze oddíl Dr, vložka 7436
Bankovní spojení: 2854216349/0800
IC: 289 97 221 1/1

—————

Zpět