K současné energeticko/ekonomické situaci

07.09.2022 14:17

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA

k současné energeticko/ekonomické situaci

 

               Představenstvo jako statutární orgán BD a předseda shromáždění společenství vlastníků Katovická předkládá členům a vlastníkům bytových jednotek tyto návrhy pro zmírnění dopadu současného stavu:

 

Doporučujeme a upozorňujeme:

  1. Úvěr na koupi bytu - u těch členů družstva, kde je to ekonomicky možné, doplatit úvěr na byt, případně mimořádnou splátkou výši úvěru snížit. Po skončení fixačního období nepochybně dojde k nárůstu výše úroků, dnešní předpoklad je cca 8%

V současné době je výše úroku u úvěru 1,59% p.a., fixace končí k dubnu 2023. Celkem se týká cca 150 členů. Do konce října 2022 obdrží všichni, kterých se úvěr týká, výpočet zůstatku úvěru připadající na jednotku k 31.12.2022

Kdo svůj podíl na úvěru uhradí nebo alespoň sníží, bude mít nižší měsíční platby.

 

  1. Vytápění bytů - v topné sezoně vhodně větrat, tj. krátce a intenzivně a byt vytápět (hlavici stupeň 2-3). Pozor, není řešení netopit, neboť zde neplatí pravidlo netopím = šetřím.

Při netopení se například zvyšuje riziko plísní. Jedná se o bytový dům, tj technologický celek.

 

  1. Fotovoltaika na střechu - představenstvo řeší i variantu fotovoltaických panelů na střechu našeho domu.

Téma je stále prověřováno včetně variant možných dotačních programů.

O dalším postupu budete všichni včas informováni, případná investice/montáž fotovoltaických panelů by podléhala předchozímu souhlasu členské schůze i shromáždění vlastníků.

 

  1. Zvýšení záloh na dodané energie - na základě stanovené výše záloh od našich dodavatelů (Pražská teplárenská, a.s., PRE, a.s., IPODEC – svoz směsného odpadu) bude nutné od října 2022 upravit zálohy na jednotlivé služby pro každý byt.

O jednotlivých změnách budete informování formou nových rozpisů od správcovské firmy do konce 09/22.

 

  1. Úhrady za byt - upozorňujeme všechny členy a vlastníky bytů na důležitost včasného a řádného placení nájemného a záloh na energie, neboť při neplacení hrozí vysoké riziko ztráty vlastního bydlení.

V případě potřeby se můžete kdykoliv obrátit jak na správcovskou firmu, tak na představenstvo.

 

  1. Kontrola el. rozvodů v bytě – dále doporučujeme provést kontrolu původních nerekonstruovaných elektrických rozvodů v bytě. Předejde se tím možným zkratům a požárům, stejně tak výpadkům jističů nejen v bytech, ale i v celém domě.

 

představenstvo

V Praze dne 2. září 2022

 

—————

Zpět