Kandidáti na členy představenstva BD

26.02.2018 12:52
KANDIDÁTI NA ČLENY PŘESTAVENSTVA
V souladu s článkem 49, odst. 1 Stanov Bytového družstva Katovická končí dnem 25. února 2018 funkční období všem členům představenstva. Dle článku 49, odst. 7 stanov funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců po skončení funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2018, kde musí dojít i k volbě nového představenstva. Funkční období členů je 5 let a opětovná volba je možná.
Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva. Návrh lze podat elektronicky na adresu Info@katovicka.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 409 (zadní vchod z Katovické). Návrh označte „návrh kandidáta na člena představenstva“
Podmínky pro člena představenstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Katovická: 
Člen představenstva musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. 
Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.
 
V Praze dne 22. února 2018
 
Soňa  T e p l á
předseda představenstva

KANDIDÁTI NA ČLENY PŘESTAVENSTVA

 
    V souladu s článkem 49, odst. 1 Stanov Bytového družstva Katovická končí dnem 25. února 2018 funkční období všem členům představenstva. Dle článku 49, odst. 7 stanov funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců po skončení funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2018, kde musí dojít i k volbě nového představenstva. Funkční období členů je 5 let a opětovná volba je možná.
 
    Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva.
Návrh lze podat elektronicky na adresu info@katovicka.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 409 (zadní vchod z Katovické). Návrh označte „návrh kandidáta na člena představenstva“
 
    Podmínky pro člena představenstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Katovická: 
 
    Člen představenstva musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. 
 
    Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.
 
V Praze dne 22. února 2018
 
Soňa  T e p l á
předseda představenstva
 

 

—————

Zpět