Kontejner na směsný odpad

11.11.2012 12:05

 

V sobotu dne 24. 11. 2012 bude v ulici Katovická přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz běžného domovního odpadu. Kontejner bude přistaven před vchodem 407/12 v době od 9,00 cca do 13,00 hodin, a bude pouze pro členy BD Katovická. U kontejneru bude služba, která bude mít k dispozici seznam členů BD, a které bude třeba se na vyzvání prokázat platným průkazem.

 

Upozorňujeme, že kontejner NENÍ určen pro NEBEZPEČNÝ ODPAD tj. lednice, obrazovky, tonery, baterie, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky apod. a dále není určen pro odpad vzniklý při rekonstrukcích bytů (části jádra, suť apod.).

                                                                                                              

za správu nemovitosti BD Katovická

Michaela Krucká-ELZA systém s.r.o.

krucka@katovicka.cz

—————

Zpět