LÁVKA OC ODRA - dopis ve schránkách

05.11.2020 10:39

L Á V K A   O C  O D R A

 

stanovisko BD Katovická jako předsedy společenství vlastníků

 

 

Dopis, který všichni uživatelé bytů v Katovické obdrželi do svých poštovních schránek, je výrazem zlovůle někoho, kdo chce rychle postavit, pokud možno co nejvyšší budovu (každé patro je přínosem) a rychle prodat za velké peníze.

 

K tvrzením uvedeným v dopise:

 

Havarijní stav Odry – OC Odra není v havarijním stavu. Jedna polovina funguje zcela normálně, druhá byla uzavřena nedávno na základě jednání Developera ODRA. Tato část je zcela funkční, do poslední chvíle sloužila svému účelu, vzhledem k tomu, že vlastník Developer Odra se o svůj majetek málo stará, je všude špína, nepořádek a výkaly holubů (proto i přezdívka „Dům holubí“). Tuto část stejně chce developer zbourat.

 

Lávka – Městská část Praha 8 nechala v roce 2018 zpracovat statický posudek lávky. Závěr znalce: lávka je vyhovující, statika není narušena. Došlo pouze k opadání omítky (bylo odstraněno). Statickému posudku předcházela nabídka BD Katovická na spoluúčast při financování opravy lávky.

 

Základní problém lávky je v jejím vlastnictví. Lávka vždy byla a je účelovou komunikací, která patřila MČ Praha 8 (stavba nad pozemkem, který je ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy). I přesto, že se jedná o účelovou komunikaci, vyvolala MČ Praha 8 soudní spor o určení, kdo je vlastníkem lávky a následně s Developerem Odra uzavřela dohodu, že lávka je jeho vlastnictvím (zda, došlo k nějakému finančnímu vyrovnání není ze soudního smíru patrné). Tím, že lávka přešla do vlastnictví developera, začaly okamžitě nátlakové akce na BD Katovická, jako předsedu shromáždění. Převedení vlastnictví k lávce na developera považujeme za velkou chybu. Představenstvo již podalo podnět stavebnímu úřadu.

 

Dohoda s Developerem nebyla žádná uzavřena ani podepsána. Je pravdou, že Developer Odra předložil návrh dohody, který je jakýmsi „těšínským jablíčkem“. Developer pouze slibuje, ale sliby ničím nezajišťuje (např. parkovací místa). K návrhu představenstva, aby jeho sliby byly podloženy finanční jistotou ve výši 5 mil. Kč, kterou by v případě neplnění slibů mohlo BD použít (např. nová okna čp. 410 – 412), developer neakceptoval. BD navrhovalo, aby finanční jistota byla složena na zvláštní bankovní účet. Na tento návrh Developer nejen nepřistoupil, ale v dopise to nazývá výpalným.

 

Lávka je v projektu developera zapracována, není zapracován bezbariérový ochoz, u kterého developer uváděl, že jej vystaví nad rámec projektu a nechá zkolaudovat společně s kolaudací celé stavby (opět svůj slib ničím nezaručil).

 

 

 

Představenstvo BD jako předseda společenství SVJ je pouze vykonavatelem vůle vlastníků jednotek a nemůže učinit žádné zásadní rozhodnutí bez jejich souhlasu (hospodaří s jejich majetkem). Projednání návrhu dohody, event. její schválení bylo zařazeno jak na členskou schůzi BD, tak na shromáždění vlastníků SVJ, bohužel s ohledem na přetrvávající opatření v souvislosti s pandémii Covid 19 byly schůze zrušeny a poslední návrh na jejich konání je prosinec 2020. Tedy, i kdyby představenstvo chtělo dohodu, která ovlivní další život všech v Katovické, podepsat a uzavřít, pak toto nelze bez souhlasu shromáždění. V opačném případě by šla odpovědnost za členy představenstva, včetně jejich majetkové odpovědnosti.

 

Vyhrožování insolvenčním řízením je výmyslem a hrubým nátlakem developera. Představenstvo Bytového družstva využilo pouze zákonného prostředku – tj. podání odvolání do rozhodnutí odboru výstavby MČ Praha 8 (text celého odvolání je na webových stránkách BD Katovická). Využití zákonného prostředku je právem a nemůže mít za následek náhradu škody spočívající v tom, že developer nemohl začít stavět, když chtěl. Vlastníci bytů o svůj majetek nepřijdou ani přijít nemohou. Bytové družstvo Katovická nemůže žádnou dohodu nebo nedohodu zajistit majetkem třetích osob (tj. vlastníků bytů). Předseda shromáždění zvažuje podání trestního oznámení na šíření poplašné zprávy, neboť úmyslné vyhrožování insolvencí vlastníkům jednotek vede k panice, k poplachové situaci.

           

 

Všechny naše informace týkající se lávky i OC Odra jsou umístěny na webových stránkách BD Katovická.

 

 

V Praze dne 4. listopadu 2020

 

 

Soňa Teplá

Předseda představenstva

 

—————

Zpět