Návrh nových Stanov Bytového družstva Katovická

19.03.2014 08:03

Vážení družstevníci,

 

do svých schránek dostáváte návrh nových Stanov Bytového družstva Katovická (dále jen Stanovy), které jsou zpracovány v souladu s novým Občanským zákoníkem,  platným od 1. 1. 2014.

 

Nové Stanovy budou projednány a odsouhlaseny na nejbližší členské schůzi Bytového družstva Katovická, která se bude konat dne 13. 5. 2014 v KD Krakov.

 

Žádáme členy družstva, aby k návrhu Stanov zaslali své připomínky a stanoviska, a to nejpozději do 23. 4. 2014.

 

Návrh stanov ke stažení

 

V Praze dne 20. 3. 2014

 

 

 

 

 

                                       Představenstvo Bytového družstva Katovická

 

—————

Zpět