Odečty měřičů vody a tepla

03.01.2013 16:13

 

 Vážení členové družstva, nájemníci

 

dovolujeme si Vás požádat o zpřístupnění Vašeho bytu, případně nebytového prostoru v níže uvedených termínech, kdy budou prováděny odečty měřičů tepla a vodoměrů na teplou a studenou vodu.

Termíny odečtů:

vchod            datum                čas

402/22           14.1.2013          17,00-20,00    

403/20           15.1.2013          17,00-20,00    

404/18           16.1.2013          17,00-20,00        

405/16           17.1.2013          17,00-20,00

406/14           18.1.2013          17,00-20,00

407/12           21.1.2013          17,00-20,00

408/10           22.1.2013          17,00-20,00    

409/8             23.1.2013          17,00-20,00    

410/6             24.1.2013          17,00-20,00

411/4             28.1.2013          17,00-20,00

412/2             29.1.2013          17,00-20,00

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanovených termínech Vás chceme požádat o pochopení a vyčkání na příchod pracovníka během uvedené doby ve Vašem bytě nebo pronajatém prostoru. V souladu s Občanským zákoníkem § 692 odst. 3., dovolujeme si Vás upozornit, že spotřebitel je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit majiteli, představenstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu a k dalším technickým zařízením, aby ten mohl provést instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody i odečet naměřených hodnot. Dále žádáme spotřebitele, aby zpřístupnili poměrová měřidla na radiátorech a vodoměry. V průběhu odečtů osoby provádějící odečty neposkytují informace o způsobu rozúčtování a o technických parametrech měřidel.

Děkujeme Vám za spolupráci

zhotovitel rozúčtování:

THERM s.r.o.,

tel: 245009139

správa domu:

ELZA systém s.r.o.

 

—————

Zpět