Odstávka teplé vody proběhne od 26. 7. do 30. 7. 2021

14.07.2021 14:17

Informace pro uživatele bytů o stavebních pracích

 

Představenstvo BD Katovická uzavřelo smlouvu na výměnu ležatého potrubí teplé užitkové vody s firmou Dodavatel úspor s.r.o. Práce budou probíhat v technickém podlaží od 1. 7. 2021 směrem od vchodu 402 do 412.

 

Přepojení na nový rozvod a s ním související odstávka teplé vody proběhne od 26. 7.  do 30. 7. 2021.

 

 

 

 

 

                                                                                   

V Praze dne 13. 7. 2021                                            

za správu BD a SV Katovická

                                                                                    Bc. Jiří Ruda – ELZA systém s.r.o.

                                                                                    michaela.popelkova@katovicka.cz

                                                                                               

 

—————

Zpět