Opravné vyúčtování za II.pololetí

18.08.2011 22:18

 

OPRAVNÉ VYÚČTOVÁNÍ – II. POLOLETÍ 2010

 

Vážení členové a nájemníci Bytového družstva Katovická,

 
od 16.8.2011 je do Vašich poštovních schránek rozesíláno opravné vyúčtování za II.pololetí 2010. Vyúčtování obsahuje tyto přílohy:
 
  • Vyúčtování za II. pololetí 2010
  • Rozpis předpisů a nákladů za jednotlivé položky služeb za II. pololetí 2010
  • Stanovisko firmy THERM s.r.o. k podané reklamaci Bytovým družstvem Katovická
  • Potvrzení MČ P8 o způsobu hrazení záloh na služby a nájemného
 
Po obdržení opravného vyúčtování běží nová lhůta na úhradu nedoplatků, resp. výplatu přeplatků, a to 15 dní od data, kdy Vám bylo Opravné vyúčtování služeb za II. pololetí 2010 doručeno.
 
Poštovní poukázku na výběr přeplatků z vyúčtování obdržíte do svých poštovních schránek do 31. 8. 2011, nebo Vám přeplatky budou zaslány na Vámi uvedené číslo účtu, a to platebním příkazem k 31. 8. 2011.
 
V případě, že jste již nedoplatek z vyúčtování uhradili, a ve Vašem vyúčtování došlo ke změnám, bude Vaše úhrada započtena jako přeplatek, který Vám bude v případě kladného zůstatku (přeplatek ve Váš prospěch) vrácen do 31. 8. 2011.
 
za správu nemovitosti BD Katovická
 
Michaela Krucká-ELZA systém s.r.o.
 
V Praze dne 16. 8. 2011

 

—————

Zpět