Oznámení o nekonání členské schůze.

21.10.2012 22:55

 

OZNÁMENÍ O NEKONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 
    K dotazům mnoha členů našeho bytového družstva jménem představenstva oznamuji, že v listopadu ani v prosinci 2012 se nebude konat řádná členská schůze. Tato se přesouvá na konec měsíce února 2013.
    
    Důvodem pro tento postup je, že představenstvo doposud neobdrželo žádné kandidátky na nové členy statutárního orgánu družstva. Jak bylo oznámeno na poslední členské schůzi, mandát k výkonu funkce končí současnému představenstvu 10.12.2012. V souladu se stanovami jsou členové představenstva oprávněni svoji funkci vykonávat ještě po dobu následujících tří měsíců. Pak výkon funkce končí. Po tomto datu již nemůže současné představenstvo nic rozhodovat ani nic podepisovat. 
    
    V této souvislosti opětovně vyzýváme všechny členy bytového družstva, aby zaslali na představenstvo, event. předali na správcovské firmě ELZA SYSTÉMY, s.r.o. vyplněnou kandidátku. Text kandidátky je ke stažení na https://www.katovicka.cz/dokumenty/, nebo zde - Kandidátka 2012.doc (98,5 kB)
    
    Zároveň tímto chceme dementovat všechny nepodložené informace o údajném rozdělení bytového družstva na tři samostatné subjekty. Naše družstvo je jediný kompaktní celek, které zajišťuje správu celého technologického celku. Technologický celek je nedělitelný, z tohoto důvodu se bytové družstvo nebude, ale ani nemůže rozdělit na několik samostatných bytových družstev. Kdo má zájem v představenstvu pracovat, nechť vyplní přiloženou kandidátku. 
 
V Praze dne 17. října 2012
 
JUDr. Olga Uhrová
předseda představenstva
 

 

—————

Zpět