Oznámení o výměně poštovních schránek

27.01.2014 13:01

Vážení družstevníci,                                                                                                           

Vážení nájemníci,

ve druhém únorovém týdnu tj. od 10. 2. 2014 – do 14. 2. 2014 na základě poptávkového řízení našeho Družstva, vymění a namontuje  firma KOVOSYSTÉM spol. s r.o. nové poštovní schránky.

Montáž bude trvat dva dny. ( 5 vchodů a 6 vchodů).

 

Klíčky k novým poštovním schránkám budou k vyzvednutí v prvém týdnu února v kanceláři naší správcovské  firmy ELZA systém s.r.o., Katovická 407/12, vchod z terasy. O upřesnění termínu budete ještě informováni.

 

Žádáme Vás tímto, aby jste si před demontáží schránek vyzvedli doručenou poštu ze svých původních poštovních schránek Při demontáži a otevření schránek bude přítomen zástupce představenstva či kontrolní komise, který poštu ze schránek převezme na dobu než budou nové schránky namontovány. Poté zajistí vhození pošty adresátům do nových schránek

 

Pokud jste si schránku zakoupili sami a máte zájem o její vrácení, tak oznámí svůj záměr nejpozději v prvém únorovém týdnu u ELZA systém, s.r.o,. V tomto případě musí zůstat schránka v den demontáže ODEMČENA, aby nedošlo k jejímu poškození. Tyto schránky budou po krátkou dobu uschovány u ELZA systém, s.r.o. (nejdéle do 28.2.2014 ). Taktéž, pokud má někdo z Vás zájem zachovat svoji původní jmenovku (tepanou apod.), musí si  jmenovku demontovat sám a včas. Schránky budou označeny jednotně.

Nové poštovní schránky budou od firmy KOVOSYSTÉM očíslovány (podle bytové jednotky) a osazeny standardní jmenovkou. ( Na stránkách KOVOSYSTÉMU je vzor, který můžete event. pro jmenovky použít

 

 

 

Představenstvo bytového Družstva

—————

Zpět