Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2019

26.05.2020 16:47

Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2019

 
Vážení členové družstva a vlastníci bytů,
v souladu s platnými předpisy bude vyúčtování předáváno proti
podpisu člena nebo vlastníka bytu. V případě, že se nemůžete
dostavit osobně, lze udělit plnou moc (neověřenou) – bez PM
nebude vyúčtování nečlenovi/nevlastníkovi předáno!
K převzetí vyúčtování se dostavte s dokladem totožnosti
do kanceláře družstva na adrese: Katovická 409/8/B kdykoli ve dnech
 
17. 6. 2020 v rozmezí 16:00 – 20:00 hodin,
18. 6. 2020 v rozmezí 16:00 – 20:00 hodin,
22. 6. 2020 v rozmezí 16:00 – 20:00 hodin.
 
Žádáme Vás, abyste se k převzetí vyúčtování dostavili se zakrytými ústy a
nosem (rouška, šátek) a dodržovali bezpečné rozestupy.
 
S ohledem na časové rozpětí a množství členů a vlastníků bytů nebudou při předání vyúčtování
podávány k vyúčtování, ani ke způsobu rozúčtování, žádné informace. Jedná se pouze o doručovací
místo/službu z důvodu ušetření nákladů za doručení poštou (tyto náklady by činily cca 28.000,-Kč).
 
V případě, že si Vyúčtování ve výše uvedených termínech nevyzvednete, bude Vám zasláno poštou.
Poštovné za doručení Vám bude předepsáno k úhradě.
 
V Praze dne 26. 5. 2020
 
za správu nemovitosti BD a SVJ Katovická
Jiří Ruda

—————

Zpět