Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2020

28.05.2021 13:45

Oznámení o vyúčtování služeb za rok 2020

 

Vážení členové družstva a vlastníci bytů,

v souladu s platnými předpisy bude vyúčtování předáváno proti podpisu člena nebo vlastníka bytu. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, lze udělit plnou moc (neověřenou) – bez PM nebude vyúčtování nečlenovi/nevlastníkovi předáno!

K převzetí vyúčtování se dostavte s dokladem totožnosti do kanceláře družstva na adrese: Katovická 409/8/B kdykoli ve dnech

 

21. 6. 2021 v rozmezí 16:00 – 20:00 hodin,

24. 6. 2021 v rozmezí 16:00 – 20:00 hodin.

 

Žádáme Vás, abyste se k převzetí vyúčtování dostavili se zakrytými ústy a nosem a dodržovali bezpečné rozestupy.

 

S ohledem na časové rozpětí a množství členů a vlastníků bytů nebudou při předání vyúčtování podávány k vyúčtování, ani ke způsobu rozúčtování, žádné informace. Jedná se pouze o doručovací místo/službu z důvodu ušetření nákladů za doručení poštou (tyto náklady by činily cca 28.000,-Kč).

 

V případě, že si Vyúčtování ve výše uvedených termínech nevyzvednete, bude Vám zasláno poštou. Poštovné za doručení Vám bude předepsáno k úhradě.

 

V Praze dne 14. 5. 2021

 

                                                                        za správu nemovitosti BD a SVJ Katovická

 

                                                                        Jiří Ruda

 

—————

Zpět