Petice - Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích! - projednání MC P8 + odpověd P8

08.08.2018 09:35

petice - projednání.pdf

 

P8:

Vážená paní Teplá,

 

k níže uvedenému stavebnímu záměru jsme obdrželi k vyjádření projektovou dokumentaci pro účely územního řízení s názvem akce " Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská, č.parc. 588/1, 588/2, 588/3 k. ú. Bohnic".  Přístavbou dojde k rozšíření stávajícího objektu včetně jeho rekonstrukce. Připojení na komunikaci pro parkování je navrženo z ulice Lodžské. Rozšíření slepé komunikace Katovická za účelem zásobování předložený projekt neřeší, nejsou nám tedy známy parametry rozšíření komunikace a s tím spojené konkrétní požadavky na odstranění dřevin v souvislos ti se st avbou v dané lokalitě.

 

vedoucí odboru                                                                                      

Odbor životního prostředí (OŽP)

Úřad městské části Praha 8, Na Košince 1, 180 48  Praha 8

—————

Zpět