Petice - Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích!

30.05.2018 12:40

    Vážení vlastníci, nájemníci,

do svých schránek jste obdrželi petici – „Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 - Bohnicích!“, jejíž návrh zpracovalo představenstvo BD Katovická.

Více informací je možné získat na náhradní členské schůzi BD Katovická, bod 8. programu, případně dne 7. 6. 2018 od 18,00hodin na schůzi představenstva BD Katovická, Katovická 409/8/B, kde je uložen návrh projektové dokumentace. Vizualizaci projektu BC Odra naleznete na této webové stránce: bcodra.cz

Petice, kterou jste obdrželi do schránek, má pouze informativní charakter, nikam ji neposílejte ani nepodepisujte.

 

Podpisy se shromažďují pouze na originálu, který je možné podepsat na náhradní členské schůzi BD Katovická, či při konání schůze představenstva BD Katovická, adresa: Katovická 409/8/B, Praha 8.

 

.....................................

PETICE

.....................................

 

Úřad  Městské části Praha 8
Starosta MČ Praha 8
Roman Petrus
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň
V Praze dne 29.5.2018

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

„Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích!“

 

Petiční výbor ve složení:

Představenstvo a členové kontrolní komise

 

   vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby na území Prahy 8 – Bohnice nedošlo k tak necitlivé přestavbě či rekonstrukci, která by závažně narušila klidný život nejen obyvatelů  SVJ Katovická, ale dotkla se i přilehlého okolí, např. ZŠ a MŚ Ústavní, obyvatel v Hlivické ulici.

Petice proti záměru přestavby části Obchodního centra Odra

část náležející u BD Katovická

Záměr navrhované přestavby sebou nese několik nezanedbatelných negativních vlivů, které zásadně a trvale ovlivní kvalitu bydlení obyvatel SVJ Katovická, Katovická 409, Praha 8, především pak občanů žijících v bezprostřední blízkosti Obchodního centra OC Odra.

Za největší rizika navrhované přestavby obyvatelé Prahy 8 – Bohnice, Katovická, považují:

  1. Soukromí obyvatel ve stávajícím panelových domech bude velmi hrubě narušeno, a to vzhledem k těsné blízkosti zamýšlené přestavby a vzhledem k její předpokládané velikosti. Již v současnosti je v této oblasti vysoká kumulace staveb a vybudování – rekonstrukce takové  budovy, převyšujících stávající domy, umocní stísněnost, zastíní je, omezí osobní prostor obyvatel a zcela znemožní části obyvatel výhled.
  2. V případě části přestavby celého  komplexu se rapidně zvýší provoz a také nároky na parkování v lokalitě. Zákazníci OC Odra i hosté budou zcela jistě využívat stávající parkovací místa – což povede k velkým problémům s parkováním a plynulostí dopravy pro místní obyvatele.
  3. Stavba ovlivní nejen obyvatele v těsné blízkosti, ale i ty z blízkého okolí. Již v současnosti jsou  ztížené podmínky pro parkování místních obyvatel. Po výstavbě naroste počet přijíždějících vozidel, která nebudou mít kde zaparkovat. Přitíží se také městské hromadné dopravě.
  4. V okolí plánované přestavby se nachází  základní a mateřská škola. Mnoho školáků dochází do škol pěšky a zvýšený provoz v této oblasti pro ně nebude bezpečný.
  5. Lokalita sousedí s psychiatrickou nemocnicí a již od výstavby bohnického sídliště byla považována za zónu klidu. Klid a okolní zeleň je i jednou z terapií pro psychicky nemocné osoby. Toto bude trvale zničeno. Nejen obyvatetolé přilehlého okolí, ale i pacienti nemocnice se ocitnou uprostřed městského hluku.
  6. Městská část by měla i posoudit nezbytnostost výstavby dalšího obchodního centra. Vzhledem vytíženosti OC Krakov, kde je stabilně málo zákazníků, jednotlivé prodejny se rychle střídají (mnohé nevydrží ani rok) je nepochybné, že Bohnické sídliště další OC nepotřebuje. Opuštěné obchodní centrum se stává místem pro zvýšenou kriminalitu, kde se budou scházet závadové osoby, pokvete obchod s drogami a pod.
  7. Během celé výstavby po dobu stavby (několika let ) se kriticky zvýší hluk a znečištění. Přestože jsou dány v Oznámení záměru pro výstavbu stanovené maximální hodnoty pro hlučnost a doba, kdy můžou být hlučné práce prováděny, které často nebývají ani dodržovány, jakýkoliv zvýšený hluk bude mít kritický dopad na zdraví a psychiku místních obyvatel.

Výstavba a následný chod budovy ( vjezd a výjezd vozidel z garáží ) může zásadně ovlivnít psychiku a zdraví všech obyvatel, kteří bydlí v přímé blízkosti zamýšlené stavby. Celý záměr však bude mít negativní dopad především na obyvatele Bohnic. Bohnice byly v minulosti navrženy tak, aby patřily mezi klidné a zelené území částí Prahy.

 

Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto přestavbu ( výstavbu ) a požadujeme , aby její záměr v předpokládaném rozsahu byl zamítnut.

 

Za petiční výbor:

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

25.7.2018 projednání na MC P8 - petice - projednání.pdf

 

—————

Zpět