Poptávkové řízení na realizaci dodávky - výměny starých oken za plastová.

07.11.2011 12:22

 

Bytové družstvo Katovická

Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 181 00

IČ: 289 97 221

 

 

Poptávkové řízení

na realizaci dodávky - výměny starých oken za plastová.

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s výběrovým řízením na kompletní dodávku a montáž plastových výplní otvorů panelových domů Katovická č. p. 402 až č. p. 412, Praha 8 – Bohnice. Žádáme Vás o cenovou nabídku na :

1.    Kompletní dodávku a montáž plastových oken;

2.    Vybourání stávajících dřevěných oken;

3.    Zednického začištění po vybourání a montáži plastových oken, včetně zatření omítkovou barvou;

4.    Odstranění stávajících plechových parapetů, včetně odpojení úchytek hromosvodových svodů – jen u některých oken;

5.    Dodávku a montáž venkovních parapetů u všech oken; včetně připojení úchytek hromosvodových svodů – jen u některých oken;

6.    Dodávku a montáž začišťovacích plastových lišt u uvedeného 1. požadavku;

7.    Odvoz a likvidaci vybouraných výplní otvorů.

Domy mají již zateplenou fasádu a stávající okna lícují s interiérovou stěnou. Jde o výměnu oken na schodištích, průchozích chodbách a v nebytových prostorech. Všechna okna mají výšku 160 cm.

Celkem se požaduje dodávka plastových oken a výměna za stávající:

1.    Požadavek

Sestava oken na chodbách schodiště: zleva okno šíře 120 cm – meziokenní vložka š. 50 cm – okno š. 160cm – meziokenní vložka š. 50 cm – okno š. 120 cm. Celkem 129 sestav v bílé barvě.

Celkem 214 oken šíře 120 cm výše 160, všechny otvíratelné s možností ventilace z toho 107 x L (levé otvírání) a 107 x P (pravé otvírání).

Celkem 107 oken šíře 160 cm všechny neotvíratelné – fixní.         

Začištění zevnitř provést plastovými lištami, požadavek viz. Montážní spára;

Včetně vnějších Al eloxovaných, matových parapetů délky 510 cm, hl.210 mm s čílky.

2.    Požadavek

Sestava oken na chodbách schodiště: zleva okno š. 90 cm – meziokenní vložka š. 60 cm – okno š. 60cm – meziokenní vložka š. 70 cm -  okno š. 60 cm – meziokenní vložka š. 60 cm – okno š. 90 cm. Celkem 22 sestav v bílé barvě.

Celkem 44 ks oken šíře 90 cm otvíratelné a ventilační, polovina P a druhá L;     Celkem 44 ks oken šíře 60 cm všechny fixní.                                                                      Začištění zevnitř provést plastovými lištami, požadavek viz. Montážní spára;     Včetně vnějších Al eloxovaných, matových parapetů délky 510 cm, hl.210 mm s čílky.

3.    Požadavek

Sestava oken na chodbách: zleva okno š. 60 cm fixní – meziokenní vložka š. 65 cm – okno š. 60 cm fixní – meziokenní vložka š. 65 cm – okno š. 60 cm otvíratelné – meziokenní vložka š. 65 cm – okno š. 60 cm fixní. Celkem 44 sestav v bílé barvě.

Celkem 136 ks oken šíře 60 cm, z toho 44 ks otvíratelné, 92 ks fixních.

Včetně vnějších Al eloxovaných, matových parapetů délky 510 cm, hl.210 mm s čílky.

4.    požadavek

Okna v nebytových prostorech:

8 ks  plastových oken 210 x 160 cm (160 x 160 + 90 x 160);

16 ks plastových oken 240 x 160 cm (160 x 160 + 90 x 160),

Včetně vnějších Al eloxovaných, matových parapetů délky 510 cm, hl.210 mm s čílky.

a samostatná okna:

12 kusů plastových oken 120 x 160 cm;

9 ks 160 x 160 cm;

3 x 160 x 160 dělené na 60x 160 a 100 x 160 cm.

Včetně vnějších Al eloxovaných, matových parapetů, hl.210 mm s čílky, délky šíře jednotlivého okna.

 

Pozn. U všech meziokenních vložek je provedeno zateplení tl. 5 cm orsilem nebo pěnovým polystyrénem zpevněno lepidlem a perlinkou a zakončeno „mnichovskou“ omítkou.

Nabídka musí obsahovat tyto práce a jejich ocenění:     

-       cenu jednotlivých plastových oken daného rozměru,

-       cenu vnějšího parapetu daného rozměru,

-       cenu demontáže stávajících oken včetně vnějších parapetů,

-       likvidaci původních starých oken včetně vnějších parapetů,

-       montáž nových plastových oken včetně nových plastových parapetů,

-       zednické začištění, zatření omítkovou barvou,

-       cena vnitřních začišťovacích plastových lišt kolem oken včetně montáže,

-       dopravní náklady,

-       ostatní náklady

U požadavku č. 1, 2 a 3 uvést konečnou cenu uvedené jednotlivé sestavy. Celkovou cenu požadovaného díla tj. suma všech požadavků.

 

Požadujeme splnění zadávacích kvalifikačních kriterií na nová plastová okna:

1.    Tepelně izolační vlastnosti

-       Minimálně  5ti  – ti komorová okna s předsazeným křídlem, stavební hloubka 75 mm. Uvést řez profilu okna;

-       Uvést koeficient prostupu teplaUw = 1,2 W/m2 K a lepším;

-       Izolačního skla s teplým mezisklením rámečkem 4-16-4, max. Ug =1,1 W/m2K nebo lepší

-       hloubka zasklívací polodrážky min 24 mm;

-       Řešení tepelného mostu nad okny kde je 510 cm široký nosný ocelový profil;

2.    Pevnost, primární materiál, bezolovnaté provedení

-       BD požaduje okna vyrobených z profilů prvotního materiálu – certifikované, v žádném případě z recyklovaného materiálu;

-       Tloušťka hlavního profilu dle evropské normy EN 12 608;

-       Plastový profil bude ve třídě „A“ s tloušťkou vnější stěny profilu min. 3 mm s Uf=1,08 a s lepším

-       Celoobvodové kování s bezpečnostní klikou a mikroventilací;

-       Fe/Zn výztuhy s min. tloušťkou 1,5 v profilech oken;

-       Závěsy seřizovatelné;

3.    Funkčnost a záruky

BD požaduje tyto minimální záruční lhůty na dodané dílo:

-       Stálobarevnost bílých profilů - 10 let;

-       Jasný průhled sklem, kování a jeho funkčnost – 5 let

-       Montáž výrobku – 5 let

-       Celková záruka – 5 let

4.    Certifikace a bezpečnost

-       Okna i profily musí splňovat certifikát řízení jakosti ISO 90001;

-       Okna musí splňovat požadavky evropské certifikace dle ČSN EN 14 351-1:2006 a mají označení CE;

-       Uvedení výše pojištění uchazeče;

-       Uvedení bankovní záruky nebo kauce (mělo by stanovit BD – á výše celkové ceny díla nebo 1/3 ?);

-       Čestné prohlášení o bezdlužnosti;

5.    Montážní připojovací spára

Montážní spára u požadavku č. 1 a č. 2 musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 (vodotěsnost, tepelné izolace, vzduchotěsnost, umožnění dilatace). Spára bude provedena ve třech úrovních, na straně vnitřní-parotěsnou těsnící páskou, na straně vnější paropropustnou expanzivní těsnící páskou, na středové úrovni montážní PUR pěnou. Na straně interiérové spáru překrýt vhodnou krycí plastovou lištou v barvě oken.

6.    Ostatní podmínky:

Uvedení servisu, pozáručního servisu a jejich cenu.

Výtah referencí – jen větší akce.

Návrh Smlouvy o dílo.

Dodací lhůta objednávek cca 4 týdny max. 8 týdnů.

Požadované platební podmínky, výše zálohy max. 60 % z objednávky, 5 % zádržné, výše smluvních sankcí za nedodržení termínů dle Obchodního zákona.

Rozměry všech výrobků je nutné upřesnit zaměřením na místě !!!

BD požaduje odpověď na všechny kvalifikační kriteria v uvedeném pořadí.

U výherce výběrového řízení bude BD provádět dílčí objednávky, dokončení díla v roce 2012.

Nabídky zašlete poštou nebo osobně v zapečetěné obálce ve dvou zkompletovaných výtiscích a elektronické podobě na CD do 19.00 hodin do 15. prosince 2011.

Otvírání obálek téhož dne v 19.00 hodin

Vyhlášení vítěze výběrového řízení BD provede do 12. ledna 2012.

Bytové družstvo si vyhrazuje právo nevybrat vítěze, případně zrušení výběrového řízení.

Kontakt na telefonní číslo 602 314 707;  email adresu jiri.ruzicka@katovická.cz

Prohlídka stávajícího provedení oken je možná každé úterý a čtvrtek od 14,00  do 18,00 hodin po telefonické domluvě na č.tel. 728 588 158.

 

Schvaluje představenstvo Bytového družstva Katovická

Dne 3. listopadu 2011

Předseda představenstva BD:      JUDr. Olga Uhrová

Místopředseda představenstva BD:  Petr Šváb

Zpracoval:     Ing. Jiří Růžička, člen představenstva BD

—————

Zpět