Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická - 29. 5. 2018, od 19:00 hodin - KD Krakov

24.04.2018 16:58

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 29. 5. 2018, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

Návrh programu:

 

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze

2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období

3. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2017, účetní uzávěrka, schválení zisku

4. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva, včetně výroku auditora

5. Informace o jednání s bankovními domy o dalším financování úvěru, BD nadále u ČS (dodatek )

6. Návrh investičních akcí pro rok 2018 a 2019, informace o postupu úsporných opatření

    v oblasti nakládání s energiemi

7. Volby členů představenstva a kontrolní komise, návrh jejich finančních odměn

8. Informace o revitalizaci Odry, ochrana osobních údajů

9. Různé (podněty a  návrhy členů družstva)

 

 Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření)  např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu.

 

Přílohy:

k bodu 3

Rozvaha BD_2017.pdf
Výkaz zisku a ztráty BD_2017.pdf
Zpráva k bodu 3_schůze BD 2018.pdf
bod 6. návrh invest. akce 2018-2019.pdf
BD_výrok auditora_k bodu 4.pdf
 

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

V Praze dne  19.4. 2018

 

—————

Zpět