Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

06.05.2014 22:13

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice,181 00

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná dne 13.5.2014, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze.   

2. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2013, účetní uzávěrka, schválení zisku

3. Zpráva kontrolní komise o výsledku provedeného auditu

4. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období

5. Zpráva o stavu stavby „Spojovací lávka pro pěší mezi terasou bytového domu 412/2 a centrem Odra“

6. Schválení investičních akcií pro rok 2014 – 2015 (výměna páteřních rozvodů el. energie, výměna kanalizačních svodů, fasádní práce 402 – 412, zazdění nefunkčních vchodů,     

oprava terasy před vchody 410 - 412 atd.)

7. Projednání a schválení Stanov Bytového družstva Katovická podle nového OZ 

8. SVJ, stručná informace  k vyřizování nezbytných náležitostí pro převod bytu, první povinnosti a práva vlastníků

9. Různé a diskuze

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

—————

Zpět