Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

09.04.2015 21:16

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice,181 00

svolává členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 12.5.2015, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze

2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období

3. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2014, účetní uzávěrka, schválení zisku

4. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva

5. Schválení odměn vedení bytového družstva

6. Schválení investičních akcí pro rok  2015

7. Informace o  procesu SVJ

8. Různé: pí Matyášová – k rozhodnutí představenstva o vyklizení bytu (k hlasování ),

 

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc ( bez ověření)  např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu.

 

Ke stažení:

plná moc_schůze 12_5_2015.doc (28 kB)

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

—————

Zpět