Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

20.05.2022 09:03

Bytové družstvo Katovická

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

svolává členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 8. června 2022, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku
  5. Informace o průběhu (realizací) schválených investičních akcí
  6. Schválení ročního udržovacího poplatku (RUP )
  7. Různé (vyloučení člena družstva – jednotka 407/26, revitalizace výměníku tepla vlastníkem PTAS – pozemek č. 585/ 68 ,497, 160,  Odra- dotazy, informace o možné instalaci klimatizačních jednotek na jižní fasádu).                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Disponenti e- mailové adresy jsou povinni nahlásit správcovské firmě aktualizovanou adresu.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu!!!

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

V Praze dne 25. května 2022

 

—————

Zpět