Pozvánka na Náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

16.05.2014 10:28

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice,181 00

 

svolává Náhradní členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná dne 2.6.2014, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze.   

2. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2013, účetní uzávěrka, schválení zisku

3. Zpráva kontrolní komise o výsledku provedeného auditu

4. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období

5. Zpráva o stavu stavby „Spojovací lávka pro pěší mezi terasou bytového domu 412/2 a centrem Odra“

6. Schválení investičních akcií pro rok 2014 – 2015 (výměna páteřních rozvodů el. energie, výměna kanalizačních svodů, fasádní práce 402 – 412, zazdění nefunkčních vchodů,     

oprava terasy před vchody 410 - 412 atd.)

7. Projednání a schválení Stanov Bytového družstva Katovická podle nového OZ ( dojde pouze jen pokud se podaří zajistit účast notáře )

8. Schválení postupu SVJ a stručná informace  k vyřizování nezbytných náležitostí pro převod bytu

9. Různé: Návrh na změnu výše nájmu z nebytových prostor pronajímaných pro činnost s dětmi

                     diskuze

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena.

V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a písemnou plnou mocí.

( Plná moc je i k dispozici v kanceláři správní firmy Elza Systém,s.r.o.)

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

Dokumenty související s náhradní čleskou schůzí:

 Plna moc na členskou schůzi.docx (11723)

zpráva předsedkyně.pdf

protokol lávka Odra.pdf

dopis pro starostu.pdf

Výsledovka analyticky.pdf

Zpráva o hospodaření_2013.pdf
 

 

 

 

—————

Zpět