Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

01.10.2021 16:11

 

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

 

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

 

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice, 181 00

 

svolává náhradní členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná dne 29. 9. 21, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Úprava Stanov BD podle novely zákona č.90/2012 s účinností 1.1.2021
  3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  4. Zpráva kontrolní komise o činnosti
  5. Zpráva o hospodaření BD Katovická za rok 2020, účetní uzávěrka, schválení zisku
  6. Schválení investičních akcí na roky 2021–2023 a předpoklad dalších investičních akcí
  7. Úprava ve financování prostředků pro fond oprav
  8. Různé

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu a za notáře, který bude dohlížet na hlasování o změně stanov a v případě, že bude nutné členskou schůzi opakovat, jsou přibližné náklady na jeho zbytečnou cestu a čekání cca 3 000,00 Kč.

 

Žádáme Vás o eventuální dodržování aktuálních mimořádných a ochranných opatření MZ.

 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

V Praze dne 15.září 2021

 

 

—————

Zpět