Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

17.06.2022 08:23

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 
IČ 289 97 221
 
se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8
 
Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8
Praha 8 – Bohnice, 181 00
 
svolává členskou schůzi bytového družstva,
 
která se koná dne 22. června 2022, od 19:00 hodin,
v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
Velký sál 
 
 
Návrh programu:
 
1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku 
5. Informace o průběhu (realizací) schválených investičních akcí 
6. Schválení ročního udržovacího poplatku (RUP )
7. Různé (vyloučení člena družstva – jednotka 407/26, revitalizace výměníku tepla vlastníkem PTAS – pozemek č. 585/ 68 ,497, 160,  Odra- dotazy, informace o možné instalaci klimatizačních jednotek na jižní fasádu).                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.
 
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některému ze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní.  Plná moc musí být udělena k účasti a hlasování na konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout „obecnou nebo generální“ plnou moc. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.
Disponenti e- mailové adresy jsou povinni nahlásit správcovské firmě aktualizovanou adresu.
Pozor, všichni ze svých peněz hradíme přímou platbu za pronájem sálu!!!
 
 
za představenstvo družstva
předsedkyně Soňa Teplá
V Praze dne 9. června 2022
 

—————

Zpět