Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412

22.05.2018 20:13

P o z v á n k a

 

na shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

Bytové družstvo Katovická jako předseda společenství vlastníků svolává shromáždění Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 – 412,

které se koná dne 19. 6. 2018 od 19.00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

malý sál

 

Návrh programu:

 

1.     Zahájení, schválení programu, volba orgánů shromáždění;

2.     Zpráva o hospodaření společenství, schválení účetní uzávěrky, schválení rozpočtu na rok 2018;

3.     Zpráva o správě domu, provedených a plánovaných opravách, schválení investic;

4.     Informace o změnách v Bytovém družstvu Katovická;

5.     Informace o postupu úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi;

6.     Různé:

-         Ochrana osobních údajů;

-         Informace o OC Odra Bohnice a spojovací lávce s objektem Katovická;

7.     Závěr.

 

 

Registrace vlastníků Společenství vlastníků Katovická č. p. 402-412 na prezentační listině bude zahájena 60 minut před konáním shromáždění.

 

V Praze dne 16. 5. 2018

Rozpočet 2018_náklady 2017.pdf
Zpráva o hospodaření SVJ Katovická 2017 Popelková.pdf
 

 

 

                                                                  Předseda společenství vlastníků

                                                                  při výkonu funkce zastupuje   

v. r. Ing. Jiří Růžička

 

 

Občanské průkazy s sebou !   

—————

Zpět