Provedení oprav jižního průčelí domu Katovická č.p. 402-412

11.03.2019 11:07

Vážení nájemníci-členové družstva, vlastníci,

 

od 18. 3. 2019 budou zahájeny práce na opravách jižní strany domu – fasáda, zábradlí na lodžiích. Práce budou prováděny a dokončovány postupně směrem od vchodu 402/22 ke vchodu 412/2.

Opravy budou prováděny postupně po 2 až 3 vchodech. O konkrétním termínu zahájení prací na Vašem vchodě, Vás budeme předem informovat.

Práce budou prováděny z lešení. Práce provádí firma MOTL.

Po dobu provádění oprav, budou z bezpečnostních důvodů postupně uzavírány vstupy do domu z jižní strany.

 

harmonogram ke stažení

zápis z kontrolního dne je uložen v sekci pro registrované/dokumenty/ostatní, oprava průčelí - odkaz

 

za správu nemovitosti SV a BD Katovická

M.Popelková – ELZA systém s.r.o.

michaela.popelkova@katovicka.cz

V Praze dne 7. 3. 2019

 

 

—————

Zpět