Průběžné hodnocení plnění odsouhlasených investičních akcí na letošní rok.

10.09.2012 14:17

 

Vážení družstevníci,

    v říjnu 2011 byl uveřejněn na web stránkách „www.katovicka.cz“, ve složce pro registrované, v kapitole dokumenty – účetnictví „Plán investic na rok 2012“. Tento materiál byl projednán a odsouhlasen na představenstvu našeho bytového družstva viz. zápisy ze schůzí ze dne 6. 10. 2011 a 20. 10. 2011.

Předkládáme Vám průběžné hodnocení plnění odsouhlasených investičních akcí na letošní rok.  Do původního materiálu je hodnocení zapsáno červenou barvou.

Tak jak je uvedeno v závěru tohoto materiálu, daří se představenstvu spolu s kontrolní komisí Bytového družstva Katovická a správou bytového hospodářství „ELZA systém s.r.o.“ plnit „Plán investic na rok 2012“ a udržet vyrovnaný rozpočet BD včetně průběžného financování   neplánovaných akcí (převážně havárie a nezbytné opravy vynucené stážím domu).

 

Celý dokument naleznate zde: Plán investic 2012 - průběžné hodnocení

 

Ing. Jiří Růžička

člen představenstva BD Katovická

 

—————

Zpět