Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra - zahájení stavebního řízení

26.11.2021 16:23

 

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO 04207327, Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, zastoupena na základě plné moci společností United Architect Studio, s.r.o., IČO 25734695, Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4
 
(dále jen „stavebník“) dne 11.10.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
 
Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra, Praha 8 Bohnice, komunikace a zpevněné plochy“
Praha 8, Bohnice, Lodžská, Katovická

 

Celý dokument neleznete v příloze: Odra - zahájení stavebního řízení.pdf

 

 

—————

Zpět