Rekonstrukce páteřních rozvodů vedení elektrické energie, 3, 4.kontrolní den

12.06.2014 07:20

REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

 

 

Vážení družstevníci, nájemníci,

 

od 22. 4. 2014 bude zahájena rekonstrukce páteřních rozvodů vedení elektrické energie ve všech domech, práce budou provádět pracovníci společnosti Cofely a.s. Současně s tímto bude prováděna výměna jističů a instalace nových přívodních kabelů k jednotlivým bytovým jednotkám. Z tohoto důvodu bude odpojena elektrická energie v celém domě (vyjma výtahu), a to vždy dva po sobě jdoucí pracovní dny, v rozmezí od 8,00 do 17,00 hodin, max. však v délce 8 hodin. O konkrétním čase a odpojení el. energie budete informováni firmou, která práce provádí.

 

Práce budou zahájeny ve vchodu č. 412/2 a dále budou pokračovat směrem ke vchodu 402/22. O konkrétních termínech prací v jednotlivých vchodech budete informováni vývěskami v daném vchodu.

 

Žádáme Vás o zpřístupnění a vyklizení společných chodbiček u bytů vždy v čase od 7,30 do cca 18,00 hodin, v termínu kdy budou práce prováděny ve vašem vchodu.

 

přístup do společných prostor v domě, jsou nájemci, členové družstva dle článku 27, bodu 4 Stanov Bytového družstva Katovická, povinni umožnit.

Upozorňujeme, že při nesplnění této povinnosti ve výše uvedeném termínu, budou náklady spojené s otevřením chodbičky zámečníkem, vyklizením chodbičky, a dále s výměnou zámku hradit nájemci-členové družstva. Tyto náklady budou rozpočítány mezi všechny 3 byty, které společně užívají chodbičku, která nebyla zpřístupněna a vyklizena.

 

Smlouva je dostupná v se kci pro registrované: ZDE

1. kontrolní d en

2. kontrolní den

3. kontrolní den

4. kontrolní den

 

V Praze dne 17. 4. 2014

 

 

                                                                                    za správu nemovitosti BD Katovická

 

Michaela Popelková-ELZA systém s.r.o.

michaela.popelkova@katovicka.cz

 728 588 158 (PO-PÁ 8,00-18,00HOD)

 

 

Harmonogram prací je koncipován samostatně pro každý vchodech
 
  1. prvních 10 pracovních dní: montážní práce tras vedení, vodiče, pokládka přívodních kabelů + byty
  2. dalších 10 pracovních dní: pokládka nového HDV výtah, pokládka kabelů, přepojování nového vedení, nové přihlášky od PRE
  3. dalších 10 pracovních dnů: přepojování nového vedení, dokončení vystavování přihlášek PRE, dokončení montážních prací
  4. posledních 10 pracovních dní, revize zařízení, administrativní činnosti, předání dokladové činnosti objednateli
 
Práce ne sebe nemusí bezprostředně navazovat, v jednotlivých vchodech mohou probíhat po dohodě s nájemníky i souběžně
 
poznámka:
  • práce začaly od č. vchodu 412
  • pracovníci firmy současně pracují i ve vchodech č. 411 a 410
  • dstávku od el. energie musí firma hlásit na PRE se čtrnácti denním předstihem, proto bude sama upozorňovat nájemníky vývěskou, kdy k této odstávce dojde
  • rámcově je možno uvést, že zhruba na jednom vchodu ( aspoň zpočátku) bude práce trvat tři neděle až jeden měsíc
 
 

—————

Zpět