Revize hydrantů-zpřístupnění chodbiček 20.11.2013

18.11.2013 18:19

Ve středu 20. 11. 2013 bude prováděna revize hydrantů, umístěních ve společných chodbičkách u bytů. 

 

Žádáme Vás o zpřístupnění společných chodbiček u bytů, a to:

 

- v době od 09,00 do cca 13,00 hodin ve vchodech č.p.: 402, 403, 404, 405 a 406,

- v době od 13,00 do cca 19,00 hodin ve vchodech č.p.: 407, 408, 409, 410, 411 a 412

 

přístup do společných prostor v domě, jsou nájemci, členové družstva dle článku 27, bodu 4 Stanov Bytového družstva Katovická, povinni umožnit.

Upozorňujeme, že při nesplnění této povinnosti ve výše uvedeném termínu, uhradí nájemci-členové družstva náklady spojené s další cestou revizního technika, tyto činí cca 500,- Kč. Tyto náklady budou rozpočítány mezi všechny 3 byty, které společně užívají chodbičku, na které jsou revidované hydranty umístěny.  

 

                                                                              za správu nemovitosti BD Katovická

                                                                              Michaela Popelková-ELZA systém s.r.o.

                                                                              michaela.popelkova@katovicka.cz

                                                                              728 588 158 (PO-PÁ 8,00-18,00HOD)

—————

Zpět