Smlouva a práce na výměně ležatého potrubí teplé užitkové vody

01.07.2021 11:59

Informace pro uživatele bytů o stavebních pracích

 
Představenstvo BD Katovická uzavřelo
smlouvu na výměnu ležatého potrubí teplé
užitkové vody s firmou Dodavatel úspor s.r.o.
 
Práce budou probíhat v technickém podlaží
od 1. 7. 2021 směrem od vchodu 402 do 412.
 
Přepojení na nový rozvod a s ním související
přerušení dodávky teplé vody (na 5 dní) proběhne
v srpnu 2021. O přesném termínu Vás budeme
 
 
 
Original smlouvy včetně příloh k nahlédnutí v kanceláři správní firmy v úředních hodinách.
včas informovat.Informace pro uživatele bytů o stavebních pracích
 
Představenstvo BD Katovická uzavřelo
smlouvu na výměnu ležatého potrubí teplé
užitkové vody s firmou Dodavatel úspor s.r.o.
 
Práce budou probíhat v technickém podlaží
od 1. 7. 2021 směrem od vchodu 402 do 412.
Přepojení na nový rozvod a s ním související
přerušení dodávky teplé vody (na 5 dní) proběhne
v srpnu 2021. O přesném termínu Vás budeme
včas informovat.

—————

Zpět