Statický posudek na lávku mezi OC Odra a terasou BD

22.05.2018 20:10

 

Statický posudek na uvedenou lávku (mezi OC Odra a terasou BD) byl stavebnímu úřadu doručen dne 14.5.2018.

 

    Podle závěrů tohoto posudku není nutné uzavření lávky. Pro další užívání lávky je však nutné provést odstranění uvolněného materiálu (části omítky a konstrukcí) ze spodní části lávky, který hrozí spadnutím do prostoru pod lávkou. Dále je nutné odstranit vegetaci a nánosy z vrchní části lávky.

K provedení těchto opatření bude stavebním úřadem vydáno rozhodnutí k provedení zabezpečovacích prací oprávněnému stavebnímu podnikateli, který bude určen.

Teprve po provedení těchto úprav bude možné přistoupit k dočasnému obnovení pěšího provozu na lávce i pod lávkou.

 

Oddělení dopravních staveb

—————

Zpět