Střecha Katovická 402 - 412

10.08.2011 11:13

STŘECHA Katovická 402 - 412

  

 Vážení družstevnící a nájemníci.

Objekt Katovická 402 – 412 tvoří celkem 4 dilatační celky, A - dům 412 – 410, B – dům 409 – 407, C – dům 406 – 405, D – dům 404 – 402, tyto byly zkolaudovány v r. 1975. Dilatační celky A,B,C jsou 13 podlažní, 11 obytných pater, 2 podlaží nebytové prostory, dilatační celek D je o jedno podlaží nižší, má jen jedno podlaží nebytové prostory.

Dle projektu z r.1972  je plochá střecha složena a provedena z těchto vrstev materiálů:

Strop je železobetonový panel o síle 20 cm, dále vrstva keramzitu o síle 22,2 cm, přikryté heraklitem tl. 4 cm, zakryté Foalbitem, následuje pěn. Polystyren tl. 5 cm, zakryto Arelebitem, následuje Sklobit E, IPA, Alfobit , Sklobit E, 2x IPA, zakončeno Ruberoid R-400. Dále měly následovat dvě vrstvy kačírku, důvod lepší odpařování dešťové vody a ochrana proti slunečnímu záření. Tyto 2 vrstvy nebyly realizovány.

V r. 1990 byla projektována a následně provedena Rekonstrukce a modernizace střechy Katovická 402 – 409. O Katovické 410 – 412 není nikde zmínka a  přesto je též provedeno.

Na základě „zprávy o odběru a vyhodnocení sond  (celkem provedeno 14) bylo z vyhodnocených výsledků průzkumu střechy doporučeno pouze vyspravení hydroizolační vrstvy tj. odstranění a vyspravení výdutí, včetně nerovných míst krytiny asfaltem. Následně bylo provedeno zateplení pomocí nové tepelné izolace a nové hydroizolační vrstvy. Tedy na původní složení střechy přibyl horký asfaltový nátěr do nějž byl položen Orsil-S o tl. 8 cm, následoval asf. nátěr, dále  Sklobit E, Bitagit SI, a zakončeno folií Elastobit ST-40 z modifikovaného asfaltu a zakončeno  dvojitým nátěrem Reflexol. V exponovaných místech jako nástavky, atika, strojovny bylo provedeno pomocí opracovaných klínů z ORSILU  a pomocí přídavných izolačních  pruhů a příchytných lišt. Bylo též provedeno prodloužení dešťosvodů měděnými vtoky. Pro ochranou a pochozí vrstvu v místech vstupu na střechu a v místech rozvodu bleskosvodné sítě položena ochraná textilie IZOCHRAM SI 40/35, na které položeny pryžové desky tl.15 mm a betonové dlaždice 500/500/60 mm. 

Při provedení rekonstrukce střechy bylo zřízeno Staveniště mezi výměníkem a domem 402. Instalován stavební výtah a shoz pro dopravu materiálů. Pro představu dle projektu jen pro domy 402-409 bylo celkem shozeno 26,5 tuny suti a vybouraných hmot. Na střechu dopraveno 4,5 tuny asfaltu a dalších 35 tun živičného materiálu a folií apod. Byly též provedeny klempířské práce, jako lemování zdí – krycí lišty – strojovny, atiky, krycí plech dilatačních spár, měděné vtoky. Celkem dalších  2,5 tuny materiálů.

V r. 2002 když se provádělo zateplení jižní strany objektu, současně bylo na střeše provedeno zakrytí folií FATRA 808 a  plošné odvětrání folie,  aby se mohla odpařovat kondenzační voda. Bylo též provedeno zasypání jednou vrstvou kačírku. Tento kačírek byl vynášen v kýblech výtahy či pěšky na střechu. Odhadem je ho cca 3 m2 což představuje min 7 tun kameniva na dům. Dále provedeno zpětné položení pochozích dlaždic, avšak jen na textilii bez podkladových pryžových desek. K tomuto provedení jsem nedohledal žádnou dokumentaci.

Naše střecha je velmi členitá,  na každém domě je domeček – strojovna výtahu se  schodištěm s východem na střechu. U domečku jsou ve strojovně vyměněné původní okna za plastové, dveře na střechu jsou též plastové. Okna na schodišti do domečku jsou původní ve velmi nevyhovujícím stavu. Zde  téměř v každém domě  zatéká na schodiště, podestu a tím i dále do ložnic v nejvyšších patrech.. Dále je na střeše  5x odvětrání kanalizace, 3x odvětrání od odsavačů kuchyní, 2x dešťosvody a  8x odvětrávací komínky. Celková plocha střechy Katovická 402 – 412 je téměř 2 500 m2. 

Z vyúčtování služeb je patrné, že poslední patra mají cca o 50 % vyšší náklady na teplo než ostatní, z toho plyne, že střecha není až tak dobře zateplena.

Stav naší střechy po červencových deštích je zachycen na 36 snímcích na našich web  stránkách. Je zde vidět, že velmi kritická místa jsou hlavně u domečků strojoven od západní a severní strany. Je zde vidět i špatné uchycení folie u atiky domů, kde rozhodně rovněž zatéká. Dále na 90 st. a 270 stupňových rozích, kde jsou vidět špatné sváry folie. Rovněž dilatační spáry mezi bloky A – B, B – C je špatné uchycení folie a krycí plech nepřekrývá folii. Rovněž dešťosvody  nejsou v nejlepším stavu, po deštích zatékalo v domě 402, 403 a 410.

Představenstvo BD dne 28.7.  přijalo rozhodnutí, že je nutné provést odborné posouzení střechy. Zajistit min 3 odborné posudky (pokud možno potvrzené soudním znalcem), které by měly obsahovat návrhy na řešení opravy střechy, nebo rekonstrukci střechy s předpokládanými cenami na m2. K odborným posudkům je třeba provést sondy jaký je stav jednotlivých vrstev  a zda bylo provedeno to co je v projektu z r.1990. Sondy je potřebné provést na každém dilatačním celku.

Na základě doporučení těchto posudků dále přijat rozhodnutí zda provést opravu nebo rekonstrukci či revitalizaci střechy. Toto bude záviset i od předpokládané ceny. Provést výběrové řízení na dodavatele.

 

Ing. Jiří Růžička – člen představenstva BD Katovická

 

 

 

—————

Zpět