V poslední době se v našem bytovém domě objevují podomní prodejci

25.06.2015 15:43

U P O Z O R N Ě N

 
    V poslední době se v našem bytovém domě objevují podomní prodejci, kteří se např.  představují  nebo vydávají jako zástupci vodáren, dožadují se schůzky za účelem kontroly vody a nabízejí speciální, předražené filtry.
 
Hlavní město Praha nedisponuje sice žádnou vyhláškou či nařízením, který by upravoval podomní prodej v bytových domech, buďte však obezřetní a nevpouštějte nikoho cizího do Vašeho vchodu. V případě neodbytnosti event. prodejce zavolejte na oddělení městské policie. 
 
Vzhledem k uvedenému, Vás upozorňujeme, že všechny došlé nabídky z různých firem či jiných subjektů, které přijdou na Bytové družstvo Katovická 409/8, vždy projedná představenstvo, event. schválí a v součinnosti se správní firmou ELZA systém s.r.o. Vám je dáváme na vědomí, a to jak na našem webu, tak papírově na nástěnkách v jednotlivých vchodech bytového komplexu.
 
Představenstvo BD
 
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00
zaps. v OR vedeném MS v Praze oddíl Dr, vložka 7436
IC: 289 97

—————

Zpět