V případě mimořádné splátky (za bytovou jednotku)

02.04.2013 16:32

 

UPOZORNĚNÍ

pro členy Družstva

 

V případě mimořádné splátky (za bytovou jednotku) v plné výši nebo částečně, je nutné tuto částku poukázat na účet bytového družstva tak, aby byla nejpozději do 30. 4. 2013 připsána na účet Družstva.

íslo účtu Bytového družstva Katovická: 4200228593/6800, variabilní symbol číslo vchodu a bytové jednotky).

 

 

Výše úrokové sazby po 28. 5. 2013 bude pouze ve výši 2,05 % (oproti původní 4,89%). Od června 2013 bude splátka upravena na dvouleté období, a to v závislosti na výši umoření úvěru a výši úroků 2,05%. Přesnou výši splátky obdrží každý člen do schránky do konce června 2013. Podle této nové výše je nutné upravit trvalý příkaz k úhradě. Potvrzení o úhradě mimořádné splátky obdržíte taktéž do konce června 2013. V květnu se ještě poukazuje splátka v původní výši.

 

 

                                                                      Soňa Teplá,v.r.

                                              předsedkyně představenstva BD Katovická

—————

Zpět