Velkoobjemový kontejner 8.2.2014

28.01.2014 12:02

Informace pro členy družstva, nájemníky

V sobotu dne 8. 2. 2014 bude v ulici Katovická přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz běžného domovního odpadu. Kontejner bude přistaven na začátku ulice Katovická,  v době od 8,00 cca do 18,00 hodin.

 

Upozorňujeme, že kontejner NENÍ určen pro NEBEZPEČNÝ ODPAD tj. lednice, obrazovky, tonery, baterie, zářivky, barvy, ředidla, pneumatiky apod. a dále není určen pro odpad vzniklý při rekonstrukcích bytů (suť, části jádra apod.).

—————

Zpět