Vyjednávání o refinancování úvěru

07.05.2013 22:26

 

AKTUALIZACE ZPRÁVY O VÝVOJI DALŠÍHO REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU,

 

 

dnem 29.5.2013 končí fixační období úvěru  BD u Volksbank (nyní Sberbank, a.s.). V posledním informačním letáku bylo uvedeno, že Družstvo bude nadále využívat úvěru od Sberbank

 

Aktuálně představenstvo vyjednává refinancování úvěru u České spořitelny, a.s., a to s možností  výhodnějších podmínek, co se týká výše úroku, tak i doby fixace.

        

V průběhu nové doby fixace bude možné se z úvěrové smlouvy vyvázat při jednorázovém splacení podílu na kupní ceně připadající na daný byt. Vyvázání bytové jednotky ze zástavního práva bude zpoplatněno, a to ve výši 1000 Kč./ bytovou jednotku ( poplatek je shodný u obou bankovních ústavů). Vyvázaní, se rozumí, že uvedená bytová jednotka nebude nadále zatížena zástavním právem ve prospěch úvěrující banky.

 

V návaznosti na novou výši úvěrové splátky dojde i k přepočtu výše nájemného u těch bytů, které se podílejí na splácení úvěru. O dalším vývoji budete i nadále průběžně informováni, a to jak na webových stránkách družstva, tak i na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Nová výše nájemného bude oznámena během června 2013.

 

 

 

Soňa Teplá

předseda představenstva

 

 

V Praze dne 1.5. 2013

—————

Zpět