Záměr prodeje bytu pro členy Bytového družstva Katovická

18.04.2019 14:45

ZÁMĚR PRODEJE BYTU

 

V Bytovém družstvu Katovická se uvolnil byt o velikosti 2 + k.k. a výměře

42,62 m 2 . K bytu nenáleží lodžie.

V souladu s čl. 30 Stanov bytového družstva odsouhlasilo představenstvo záměr

tento uvolněný družstevní byt prodat. Dle znaleckého posudku znalce z oboru oceňování

nemovitostí je tržní cena členských práv v družstvu spojených s nájmem družstevního

bytu 2 727 680,00 Kč (slovy dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc šest set osmdesát

korun). Představenstvo tímto vyzývá zájemce z řad členů bytového družstva k učinění

závazné nabídky s uvedením nabízené ceny na koupi družstevního bytu. Cena stanovená

soudním znalcem je cenou minimální. Znalecký posudek je k nahlédnutí u správce.

Nabídky v zalepené obálce je nutno doručit do kanceláře správcovské firmy ELZA

systém, s.r.o. Katovická 407/12 – vchod z terasy nejdéle do 23. 5. 2019. Na obálku napište

“BYT“. Otevření obálek se bude konat 23. 5. 2019 v 19,00 hod. v kanceláři představenstva

družstva. Otevření obálek se mohou zúčastnit všichni zájemci o koupi bytu. Nájemní

smlouva bude sepsána se zájemcem s nejvyšší nabídkou za předpokladu, že zájemce bude

mít splněny všechny povinnosti vůči družstvu.

 

Úhrada kupní ceny: záloha na kupní cenu ve výši 10 % musí být složena nejpozději do

jednoho měsíce po otevření obálek na úschovný účet advokáta určeného představenstvem

družstva. Doplatek kupní ceny do 3 měsíců po úhradě zálohy. V opačném případě bude

nabídka bytu postoupena zájemci, který se umístil druhý v pořadí.

 

Prohlídka bytu: dne 25. 4. a 2. 5. 2019 vždy v 17,00 hod. Sraz před kanceláří správce

(Katovická 12 – vchod z terasy).

 

prodej bytu 2019.rar

časový harmonogram.pdf

 

V Praze dne 15. dubna 2019

 

Soňa Teplá

předseda představenstva

 

předseda představenstvaZÁMĚR PRODEJE BYTU
 
V Bytovém družstvu Katovická se uvolnil byt o velikosti 2 + k.k. a výměře
42,62 m 2 . K bytu nenáleží lodžie.
V souladu s čl. 30 Stanov bytového družstva odsouhlasilo představenstvo záměr
tento uvolněný družstevní byt prodat. Dle znaleckého posudku znalce z oboru oceňování
nemovitostí je tržní cena členských práv v družstvu spojených s nájmem družstevního
bytu 2 727 680,00 Kč (slovy dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc šest set osmdesát
korun). Představenstvo tímto vyzývá zájemce z řad členů bytového družstva k učinění
závazné nabídky s uvedením nabízené ceny na koupi družstevního bytu. Cena stanovená
soudním znalcem je cenou minimální. Znalecký posudek je k nahlédnutí u správce.
Nabídky v zalepené obálce je nutno doručit do kanceláře správcovské firmy ELZA
systém, s.r.o. Katovická 407/12 – vchod z terasy nejdéle do 23. 5. 2019. Na obálku napište
“BYT“. Otevření obálek se bude konat 23. 5. 2019 v 19,00 hod. v kanceláři představenstva
družstva. Otevření obálek se mohou zúčastnit všichni zájemci o koupi bytu. Nájemní
smlouva bude sepsána se zájemcem s nejvyšší nabídkou za předpokladu, že zájemce bude
mít splněny všechny povinnosti vůči družstvu.
Úhrada kupní ceny: záloha na kupní cenu ve výši 10 % musí být složena nejpozději do
jednoho měsíce po otevření obálek na úschovný účet advokáta určeného představenstvem
družstva. Doplatek kupní ceny do 3 měsíců po úhradě zálohy. V opačném případě bude
nabídka bytu postoupena zájemci, který se umístil druhý v pořadí.
Prohlídka bytu: dne 25. 4. a 2. 5. 2019 vždy v 17,00 hod. Sraz před kanceláří správce
(Katovická 12 – vchod z terasy).
V Praze dne 15. dubna 2019
 
Soňa Teplá
předseda představenstvaZÁMĚR PRODEJE BYTU
 
V Bytovém družstvu Katovická se uvolnil byt o velikosti 2 + k.k. a výměře
42,62 m 2 . K bytu nenáleží lodžie.
V souladu s čl. 30 Stanov bytového družstva odsouhlasilo představenstvo záměr
tento uvolněný družstevní byt prodat. Dle znaleckého posudku znalce z oboru oceňování
nemovitostí je tržní cena členských práv v družstvu spojených s nájmem družstevního
bytu 2 727 680,00 Kč (slovy dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc šest set osmdesát
korun). Představenstvo tímto vyzývá zájemce z řad členů bytového družstva k učinění
závazné nabídky s uvedením nabízené ceny na koupi družstevního bytu. Cena stanovená
soudním znalcem je cenou minimální. Znalecký posudek je k nahlédnutí u správce.
Nabídky v zalepené obálce je nutno doručit do kanceláře správcovské firmy ELZA
systém, s.r.o. Katovická 407/12 – vchod z terasy nejdéle do 23. 5. 2019. Na obálku napište
“BYT“. Otevření obálek se bude konat 23. 5. 2019 v 19,00 hod. v kanceláři představenstva
družstva. Otevření obálek se mohou zúčastnit všichni zájemci o koupi bytu. Nájemní
smlouva bude sepsána se zájemcem s nejvyšší nabídkou za předpokladu, že zájemce bude
mít splněny všechny povinnosti vůči družstvu.
Úhrada kupní ceny: záloha na kupní cenu ve výši 10 % musí být složena nejpozději do
jednoho měsíce po otevření obálek na úschovný účet advokáta určeného představenstvem
družstva. Doplatek kupní ceny do 3 měsíců po úhradě zálohy. V opačném případě bude
nabídka bytu postoupena zájemci, který se umístil druhý v pořadí.
Prohlídka bytu: dne 25. 4. a 2. 5. 2019 vždy v 17,00 hod. Sraz před kanceláří správce
(Katovická 12 – vchod z terasy).
V Praze dne 15. dubna 2019
 
Soňa Teplá
předseda představenstva

—————

Zpět