2. hromadná schůzka

17.06.2009 10:52

Privatizace Katovická

2. hromadná schůzka

KD Krakov

24. 6. 2009 - 18:30 – 21:30

 

 

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na druhou hromadnou schůzku nájemců bytového domu Katovická, která bude věnovaná zejména finalizaci návrhu stanov družstva. Na schůzce se bude vybírat 100Kč za bytovou jednotku na pokrytí nákladů spojených s přípravou založení družstva (např. kopírování materiálů, pronájem sálu atd.). Tento příspěvek se potom odečte od členského vkladu.

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Výsledky zájmu o odkup
  3. Zvolení správce vkladu +  výběr 100Kč/byt
  4. Informace o možnostech úvěru
  5. Výběr kandidátů do představenstva družstva a dozorčí rady
  6. Stanovy -  diskuse (s ohledem na daný časový prostor max. cca 5 min/diskusní příspěvek)

 

Vzhledem k tomu, že ne všechny oprávněné nájemce se podařilo doposud zastihnout ve věci podpisu čestného prohlášení, budou mít ti z vás, kteří tak ještě neučinili, příležitost podepsat se při registraci.

 

Z důvodu limitované kapacity sálu doporučujeme účast jednoho zástupce za bytovou jednotku.

 

 

Těšíme se na viděnou.

 

Váš přípravný tým

 

 

—————

Zpět