Novinky

29.05.2023 09:00

Poptávkové řízení na dodávku a montáž předokenních rolet

Poptávkové řízení na dodávku a montáž předokenních rolet     P O P T Á V K O V É    Ř Í Z E N Í     Společenství vlastníků Katovická č. p. 402-412, IČ 041 79 404  vypisuje poptávkové řízení na dodávku a montáž předokenních rolet na bytové...

—————

21.05.2023 07:17

Seznam kandidátů na funkci člena představenstva a kontrolní komise

Seznam kandidátů na funkci člena představenstva a kontrolní komise:   (volební období 2023 – 2028)   Představenstvo: - Soňa Teplá - RNDr. Olga Švábová - JUDr. Uhrová Olga - Ing. Růžička Jiří - Bc. Uher Jan   Kontrolní komise: - Ing. Špůrek Vladimír -...

—————

21.05.2023 07:15

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická   IČ 289 97 221   se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8   Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8 Praha 8 – Bohnice, 181...

—————

20.04.2023 15:23

Oznámení

O Z N Á M E N Í       Představenstvo bytového družstva žádá všechny majitele   psů, aby po svých mazlíčcích na terase uklízeli a zdržovali se v místě pouze   nezbytně nutnou...

—————

01.03.2023 22:24

Volba členů představenstva kontrolní komise

VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE Dnem 12.6.2023 končí funkční období všem členů představenstva Bytového družstva Katovická a všem členům kontrolní komise. Nejpozději k tomuto dni by členská schůze měla zvolit nové představenstvo a novou kontrolní komisi. Stanovy bytového družstva...

—————

02.12.2022 09:20

Hlasování formou per rollam

Vážení družstevníci,   v souladu se stanovami Bytového družstva Katovická přistoupilo představenstvo BD Katovická k hlasování formou per rollam.  Informace jsou uvedeny na hlasovacím lístku, který doručován emailem, v případě, že nemáte email, doručováno do schránky. Pokud...

—————

10.11.2022 14:48

Finanční rádce - konec fixace hypotéky BD se blíží

Dobrý den,   blíží se termín (30.04.2023) konce fixace úrokové sazby úvěru na některé byty ve vlastnictví bytového družstva. Zaplacením mimořádné jednorázové splátky lze snížit částku měsíční splátky úvěru.     Místo splacení části úvěru si zkuste odpovědět na následující...

—————

07.09.2022 14:17

K současné energeticko/ekonomické situaci

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA k současné energeticko/ekonomické situaci                  Představenstvo jako statutární orgán BD a předseda shromáždění společenství vlastníků Katovická předkládá členům a vlastníkům bytových...

—————

23.08.2022 12:31

Výměna baterií a přeprogramování indikátorů - měřidel spotřeby tepla - součinnost nutná

Vážení uživatelé bytů,   V níže uvedeném termínu bude prováděna výměna baterií a přeprogramování indikátorů – měřidel spotřeby tepla – na radiátorech. Jedná se o práce prováděné v rámci záruční lhůty zhotovitele RENOVA spol. s.r.o. a byty je NUTNÉ ZPŘÍSTUPNIT.   Náhradní termín...

—————

17.06.2022 08:23

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Katovická   IČ 289 97 221   se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8   Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8 Praha 8 – Bohnice, 181 00   svolává členskou schůzi bytového...

—————

—————