30. 11. 2017 bude prováděna revize hydrantů, žádáme Vás o zpřístupnění společných chodbiček u bytů

15.11.2017 15:28

REVIZE HYDRANTŮ – ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHODBIČEK

 

Ve čtvrtek dne 30. 11. 2017 bude prováděna revize hydrantů, umístěných ve společných chodbičkách u bytů. 

 

Žádáme Vás o zpřístupnění společných chodbiček u bytů

 

v době od 8,00 do cca 13,00 hodin, a to:

 

vchody č.p.: 402, 403, 404, 405 a 406

 

v době od 12,00 do cca 18,00 hodin, a to:

 

vchody č.p.: 407, 408, 409, 410,411 a 412

 

přístup do společných prostor v domě, jsou nájemci, členové družstva dle článku 35, bodu 2 Stanov BD a SVJ Katovická, povinni umožnit.

Upozorňujeme, že při nesplnění této povinnosti ve výše uvedeném termínu, uhradí nájemci-členové družstva náklady spojené s další cestou revizního technika, tyto činí cca 500,- Kč. Tyto náklady budou rozpočítány mezi všechny 3 byty, které společně užívají chodbičku, na které jsou revidované hydranty umístěny.  

 

V Praze dne 13. 11. 2017

 

                                                                                   

za správu nemovitosti SV a BD Katovická

M.Popelková – ELZA systém s.r.o.

michaela.popelkova@katovicka.cz

 

—————

Zpět