Bytové Družstvo Katovická založeno

16.12.2009 23:09

Vážení družstevníci, nájemníci budovy čp. 402 – 412,

 

            chtěla bych Vás informovat, že již bylo i po právní stránce založeno Bytové družstvo Katovická, a to usnesením Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 7436 a bylo nám přiděleno IČ: 289 97 221. Dne 10.12.2009 byl předán originál výpisu z obchodního rejstříku Městské části Praha 8, čímž byl naplněn  jeden z klíčových požadavků pro to,  aby privatizace domu mohla pokračovat. Současně byla na účet MČ Praha 8 převedena jistina v celkové výši 1.8 mil Kč, za celý bytový dům. Pomalu se blíží doba, kdy bude nutno přistoupit k jednání s bankami a k projednání podmínek úvěru na koupi domu. Po provedených propočtech s ohledem na počet členů a přibližnou výši pohledávek, které budeme muset od Městské části Praha 8 převzít vychází cena za 1 m2 plochy bytu cca na 11 000,- Kč. Přesnou výši však stále ještě neznáme, neboť Městská část nám dosud nepředala konečný seznam pohledávek ani nesdělila, zda někdo z těch, kdo se zúčastnil ustavující schůze nemůže být členem pro dluhy na nájemném, event. z jiných důvodů.

            Na výši ceny bude mít samozřejmě vliv i výše úvěru, který si družstvo musí co nejdříve vzít, aby mohla být uhrazena celá kupní cena (225 mil Kč – viz Výzva MČ P8 z 05/2009) . Vzhledem k tomu, že v současné době banky již neposkytují hypotéku na 100% ceny nemovitosti, budeme muset určitou část kupní ceny složit z vlastních prostředků. V této souvislosti prosím všechny členy družstva, aby dolní část tohoto letáku odstřihli a uvedli zde závazně jakou část kupní ceny připadající na jejich byt jsou připraveni uhradit z vlastních prostředků. Vyplněný lístek, prosím, předejte osobně v kanceláři BD Katovická v úředních hodinách, a to 7.1.2010, nebo 14.1.2010. Vyplněný lístek můžete zaslat i poštou na adresu BD Katovická, Katovická 409/8, 181 00, Praha 8, nejpozději do 14.1.2010! Vím, že jsou mezi námi někteří, kteří jsou schopni ihned uhradit plnou cenu, ale jsou zde i naopak někteří, kteří mohou nyní uhradit jen částku podstatně nižší. Tato Vaše informace je pro nás naprosto zásadní. Uvádějte, prosím, pravdivé údaje neboť v závislosti na tom, kolik budeme schopni uhradit z vlastních zdrojů se budou odvíjet podmínky úvěru, výše splátek, výše úvěrového zatížení. Samozřejmě, ten, kdo uhradí celou částku připadající na jeho bytovou jednotku, se nebude podílet na úvěru, tedy nebude uhrazovat úroky z úvěru a bude hradit pouze náklady spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav. Výše uvedenou částku 11 000,- Kč považujeme za maximální.

            S ohledem na četné dotazy závěrem sděluji přibližné termíny plateb, aby si každý z Vás mohl uspořádat finance tak, aby je měl včas k dispozici:

- 25% z kupní ceny bude třeba uhradit cca 04/2010,

- 75% kupní ceny za dalších cca 60 dní od úhrady  25%, tj. cca 06/2010.

 

   JUDr Olga Uhrová

za představenstvo družstva

 

 

 

Závěrem bych vás ráda znovu informovat, že do doby předání nemovitosti novému vlastníku – BD Katovická, se v případě požadavku týkajícího se oprav a běžné údržby domu, prosím, obracejte i nadále na správní firmu NAVATYP a.s. kontakt ZDE

 

 

Oddělenou část předejte osobně v úředních hodinách v kanceláři BD Katovická, a to 7.1.2010 nebo 14.1.2010 (18,00-20,00 hod), nebo zašlete poštou na adresu BD Katovická, Katovická 409/8, 181 00 Praha 8, nejpozději do 14.1.2010. Ke stažení ZDE 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

           

Vchod č. …………………, byt č. ……………………..

 

Na úhradu podílu připadající na moji bytovou jednotku uhradím převodem na účet Bytového družstvu na výzvu družstva částku ………………………. Kč.

 

 

 

……………………………….

Podpis


 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

—————

Zpět