BD Katovická se stalo vlastníkem technologického celku - bytového domu čp. 402 - 412

11.08.2010 10:06

 Informace pro družstevníky,

Bytové družstvo Katovická se stalo vlastníkem technologického celku - bytového domu čp. 402 - 412 s pozemky a jeho vlastnické právo je zapsáno na listu vlastnictví č. 4304 pro k.ú. Bohnice, obec Praha u Katastrálního úřadu Praha.

 

Online přístup do katastru nemovitostí zde.

—————

Zpět